Get Adobe Flash player
Главная

Hydraulic-jack QDZ-600

 

Təyinatı QDZ-600 tipli hidravliki Domkrat neft quyularının qazılması, istismarı və təmiri zamanı tətbiq edilən və ilişmiş qazma alətlərini quyulardan çıxarılması və stasionardərin dəniz platformalarında buruqların birquyu üstündən digərinə köçürülməsi zamanı yükqaldırıcı avadanlıq kimi istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulubdur

 

Məhsulun adı

Hidravlik Domkrat QDZ-600

Qaldırıcının silindrində yaranan ən böyük təzyiq Mpa

24,0

Yükü ən böyük qaldırılma hündürlüyü mm,

750

Yükün әn böyük qalxma hündürlüyünә qaldırıması üçün sәrf edilәn vaxt, dәq

2,7

Yağ çəninin tutumu,Lt

900

Qabarit ölçüləri,mm

1810x1320x1300

Qaldırıcının hündürlüyü Kütləsi, kq

1225x1975

3100

 

 

                 

 

Rambler's Top100